Tradixena.20

L’Escola Xixena, del projecte ViveMúsica de l’Ajuntament de Saragossa, ha organitzat una nova edició de la trobada de folklore tradicional aragonès, Tradixena. Organitzat per l’Escola Xixena de música tradicional, i amb[…]

Lee más