Utopía Mudèjar

Biella Nuei ofereix un concert com a terme del seu projecte Utopia Mudèjar, projecte amb el qual pretén posar en relleu la riquesa cultural del nostre patrimoni material i immaterial a través del ric llegat artístic i humanístic de la cultura andalusina, així com la seva importància per al coneixement de la nostra història.

El concert tindrà lloc el dia 30 de desembre de 2018, a les 11 hores, en el Centre Cívic Tío Jorge, de Saragossa.