La Sirga celebra el 23 d’abril en Fabara

El grup folk La sirga ofereix el concert Entre terres i aigua: música tradicional aragonesa.

La sirga va néixer amb vocació de difondre el folklore i la tradició de dos pobles amb una gran història i cultura compartides: Aragó i Catalunya. Aquest immens folklore comú compon la base del repertori de La sirga.

Podrem gaudir d’aquest grup el dia 23 d’bril de 2023, a les 18 horas, al Parc Rabinat de Fabara (Saragossa).