XII Trobada de dolçainers i tamboriners

El dia 8 de juny de 2019 se celebrarà la XII trobada de dolçainers i tamboriners en Mas de les Mates, organitzat per Dulzaineros El Relicario.

El objectiu que es plantegen aquestes jornades és fomentar la tradició musical de transmissió oral, facilitant els mecanismes que fan possible aquesta transmissió i l’actualització de la tradició per part de les generacions més joves.