Contradanza de Cetina

Cada 19 de maig, Cetina (Saragossa) commemora la festivitat de Sant Joan Lorenzo amb la representació de la Contradanza, espectacular successió de mudances ballades per vistosos personatges (contradanceros i dimoni) a la llum d’antorchas.

Es tracta d’una celebració tradicional a la qual s’atribueix una gran antiguitat. En 2012 va ser declarada Bé d’Interès Cultural Inmaterial.

La contradanza consta de tres parts: el ball de la contradanza, diverses mudances en les quals es representen figures formant torres humanes (castells) i una escena final en la qual es representa la mort i resurrecció del diable.

Les mudances són interpretades al so d’una única melodia que es repeteix al llarg de la representació. Els protagonistes dels balls són vuit contradanceros, dividits en dos grups de quatre, vestint vestits amb adorns en blanc i negre i cobrint-se les cares amb màscares.

Amb ells intervé també el diable, amb un vestit  vermell i la cara adornada per grans patilles, bigoti i masclet, tots pintats. En l’última escena del ball (“el barber” o “l’afaitat del Diable”) es representa la mort i posterior resurrecció d’este.

La representació començarà en la Plaça de Vila a les onze de la nit.

Font: Ajuntament de Cetina (http://www.cetina.es/contradanza.html)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.